Donga Kendhuri

Donga kagem maneka warni kabetahan asring angel padosanipun.

Status Stok: Ada
Rp35.000,-
Nett

Pengarang : Aloysius Sugeng Wiyono

Tahun Terbit : Mei 2016

ISBN : 978-602-0833-90-3

152 hlm — 12 x 17 cm — 125 gr 

Donga kagem maneka warni kabetahan asring angel padosanipun. Saya malih ingkang ngagem basa Jawi ingkang sampun radi mboten umum kageming para mudha sakpunika. Pramila ing buku punika ginelar panduan kagem sakwernaning donga mliginipun kagem sedherek-sedherek ingkang ngrasuk agami Katolik. Wiwit lair ngantos dumugining pralaya, kageming tiyang Jawi wonten sarana lan donganipun pramila inggih awit saking punika buku punika udhu klungsu kagem gancaring ingkang kagungan damel. Temtu kemawon donga punika saget dipun agem kanthi mardika mboten kedah plek kaliyan bakenipun. Pramila sumangga kersa anggenipun ngagem.

Produk Serupa

Produk Yang Juga Dibeli